Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

16.03.2016

___________________________________

În data de 06 martie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene aducea la cunoştinţa publicului textul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, OAR a transmis următoarele observații la adresa textului de lege supus dezbaterii:

Adresa OAR – PDF – 110 KB 

OAR apreciază inițiativa ca fiind una bine-venită și comunică membrilor că principalele modificări propuse de ministerul de resort sunt următoarele:

  1. Prin decizie de primar se poate trece la demararea măsurilor de consolidare, adică nu se mai așteaptă ca toți proprietarii să fie de acord;
  2. Locatarii vor fi mutați în locuințe de necesitate;
  3. Toate costurile de mutare, depozitare mobilier, chirii pe timpul strămutării vor fi plătite de la bugetul local;
  4. Vor fi introduse în program, în aceleași condiții cu locuințele individuale și spațiile cu alte destinații, deținute de persoane fizice sau juridice.

Observațiile OAR vizează:
a) recomandarea de a clarifica suplimentar prin proiectul legislativ faptul că restrângerea folosinței construcţiilor respective sau evacuarea lor temporară pentru desfășurarea lucrărilor de intervenţie, nu va aduce atingere dreptului de proprietate asupra clădirilor respective. Considerăm această clarificare necesară pentru evitarea confuziei între evacuarea temporară cu oferirea unei locuinţe de necesitate și exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
b) a se prevedea un mecanism de garantare a finalizării lucrărilor necesare, într-un interval de timp rezonabil și predictibil, precum și stabilirea unor sancțiuni sau măsuri compensatorii în caz de nerespectare a termenului asumat;
c) modificarea formei propuse pentru  alineatul (61) al articolului 2 din O.G. nr. 20/1994, în sensul de permite desfășurarea unor activități în micile spații comerciale de la parterul construcţiilor, care în prezent nu pot fi utilizate și riscă a se deteriora odată cu trecere timpului. În același timp, amendamentul propus menține interdicția desfășurării unor activități în acele spații definite de legiuitor ca spații care implică aglomerări de persoane sau săli aglomerate, în conformitate cu Normativului P118 privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

Proiect de Lege – PDF- 154 KB