Anunț comisii jurizare pentru sesiunea de finanțare din timbrul de arhitectură 2021

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Depunerea dosarelor de solicitare a finanțărilor pentru actuala sesiune de selecție și evaluare a ofertelor culturale și a proiectelor editoriale finanțate din timbrul de arhitectură se va desfășura în intervalul 22 – 26 februarie, exclusiv online, pe platforma recent lansată cultural.oar.archi.

Procesul de desemnare a membrilor comisiilor de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor nerambursabile pentru sesiunea 2021 a fost finalizat, iar comisiile au fost constituite.

Astfel, comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor nerambursabile pentru programe/proiecte culturale și acțiuni culturale (inclusiv școli de vară), anuale/bienale de arhitectură, itinerarea de expoziții poate fi formată din:

 • arh. Matei Bogoescu
 • Alina Șerban
 • arh. Cătălina Bulborea
 • arh. Vladimir Nicula
 • arh. Ioana Tudora
 • Sorina Jecza
 • arh. Dorin Ștefan
 • arh. Alexandru Călin
 • Ana Iuga
 • arh. Eugen Vaida
 • arh. Horatiu Răcășan
 • Sandra Jitianu
 • arh. Vera Marin
 • arh. Vlad Thierry
 • arh. Petru Mortu
 • arh. Justin Baroncea
 • arh. Marius Marcu Lăpădat
 • arh. Celia Ghyka
 • arh. Teodor Frolu
 • arh. Gabriel Pascariu
 • arh. Kollo Miklos
 • arh. Yvonne Toader
 • Ioana Popescu
 • arh. Marina Gingiroff
 • Magda Radu

Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțării pentru proiecte editoriale poate fi formată din:

 • Ruxandra Demetrescu
 • Adrian Majuru
 • arh. Anca Sandu Tomaszewski
 • arh. Rodica Crișan
 • Mircea Vasilescu
 • arh. Daniela Calciu
 • arh. Mihaela Pelteacu
 • arh. Irina Tulbure
 • arh. Letiția Barbuică
 • arh. Gabriela Tabacu
 • Irina Cărăbaș
 • Mirela Duculescu
 • arh. Mihaela Criticos
 • Luiza Zamora

Comisia de soluționare a contestațiilor poate fi formată din:

 • arh. Toader Popescu
 • arh. Silvia Pintea
 • arh. Codina Dușoiu
 • arh. Liviu Dăescu
 • arh. Silvia Măldărescu

Componența finală a comisiilor, pentru fiecare tip de proiect finanțat, se va stabili din listele extinse prezentate mai sus și anunța după încheierea înscrierilor, în funcție de numărul de proiecte depuse.

Vă reamintim că sumele scoase la finanțare din timbrul de arhitectură în 2021 sunt următoarele:

 1. proiecte editoriale: 750 000 lei (cărți) și 300 000 lei (reviste);
 2. oferte culturale: 3.330.000 lei.

Bugetului alocat pentru categoria Școli de vară i se adaugă o finanțare de 100.000 lei din partea Fundației Prințul de Wales, care continuă astfel, pentru al treilea an consecutiv, un parteneriat cu OAR menit să încurajeze consolidarea unei educații și a unei formări multidisciplinare care să abordeze problemele complexe ale conservării, restaurării și promovării mediului construit istoric.