2011 Parcul din Livada Poștei, Brașov

Încheiat
3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Concursul este inițiat și finanțat de Schaeffler România, o companie industrială foarte importantă pe plan local, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov. Investiția va fi asumată de companie împreună cu alți investitori privați. Concursul are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru crearea unui parc contemporan sustenabil, cu o identitate proprie, care să constituie un centru de interes în oraș, articulat coerent în sistemul verde al Brașovului. Amplasamentul cu o suprafață de cca. 2,7 ha este situat în vecinătatea centrului istoric, către Nord-vest, într-o zonă cu repere deosebite de peisaj natural și construit a Brașovului.

Concursul de soluții este deschis, în două faze, cu ridicarea anonimatului după jurizarea Fazei I. Juriul va selecta 8 proiecte finaliste care vor fi dezvoltate în Faza a II-a. Câștigătorului concursului i se va încredința lucrarea.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România în parteneriat cu Filiala Brașov-Covasna-Harghita a Ordinului.

ELIGIBILITATE

Concurenţii, atât individual cât şi ca membri ai unei echipe, pot fi profesionişti sau studenţi/absolvenţi în specialităţile arhitectură, urbanism, peisagistică, design, arte plastice. În Faza a II-a, este obligatorie cooptarea în echipă a unui arhitect cu drept de semnătură, membru al Ordinului Arhitecților din România sau al unei organizaţii profesionale similare din ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederația Elveţiană.

LIMBA

Toate documentele de calificare și piesele proiectului vor fi redactate obligatoriu în limba română. Documentele de calificare emise în afara Statului român vor fi traduse în limba română şi legalizate.

PREMII

Concurenții finaliști, în număr de 8, desemnați de juriu în Faza I vor primi onorarii de participare în sumă de 1000 Euro fiecare.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Concurenţii se pot înscrie fără plată, în perioada 27 ianuarie – 14 martie 2011, prin completarea şi expedierea la secretariatul concursului a formularului de Preînscriere din  Pachetul B – Regulament sau prin preînscrierea pe pagina dedicată concursului a site-ului Internet al OAR, secţiunea Concursuri.

DOCUMENTAŢIA DE CONCURS

Tema, regulamentul și anexele ce formează documentația de concurs sunt disponibile exclusiv în format electronic şi pot fi descărcate din pagina concursului a site-ului Internet al OAR, secțiunea Concursuri.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Promotorul concursului organizează în data de 4 februarie 2011, ora 13.00 o vizită la amplasament – loc întâlnire la intrarea principală în parc (mijlocul laturii parcului dinspre Str. Şirul Livezii). Participanţilor interesaţi li se va face o prezentare a amplasamentului şi a temei, după care aceştia vor putea adresa punctual întrebări ce se vor consemna Costurile şi organizarea călătoriei cad în seama participanţilor. Cei interesaţi să viziteze amplasamentul se vor înscrie la Secretariatului concursului până în data de 2 februarie 2011.

PREDAREA PROIECTELOR

Condiţiile de conţinut şi de redactare ale proiectului sunt prezentate în tema de concurs şi regulament.

Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin poştă/curier la sediul secretariatului local, cu adresa: Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecţilor din România, Şirul Beethoven nr. 2, Braşov, jud. Brasov.

Data şi ora limită a predării este 21 martie 2011, ora 16.00.
Pe ambalaj se va menționa „PENTRU CONCURS PARC BRAŞOV”.
Coletele poștale trebuie să aibă înscrisă data și ora depunerii la oficiul poștal / curier.

SECRETARIATUL CONCURSULUI

Ordinul Arhitecților din România cu sediul în București, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634, (4)021-3172635, e-mail. Comunicarea concurenților cu secretariatul se face în scris.

Juriu
Membri titulari
Vezi CV
dir. gen. Alexandru Blemovici
reprezentant Schaeffler România
Vezi CV
arh. Răzvan Dracea
Vezi CV
arh. Kim Attila
Vezi CV
George Scripcaru
reprezentant Primăria Mun. Braşov
Vezi CV
arh. Dorin Ştefan
Membri supleanți
Vezi CV
ing. Cerasela Muntean
consultant pentru director general Schaeffler
Vezi CV
arh. Edmund Olsefszky
Vezi CV
istoric Alexandru Stănescu
consultant pentru primar
Vezi CV
arh. Tudor Sfarghiu
consultant pentru primar
Premii
Premiul I
5000 €
Premiul II
2500 €
Premiul III
1000 €
Calendar
27/01/2011
Lansarea concursului
04/02/2011
Vizită sit
11/02/2011
Data limită primire întrebări Faza 1
14/02/2011
Data limită pentru înscrieri Faza 1
18/02/2011
Data limită răspuns întrebări Faza 1
21/03/2011
Data limită pentru primirea directa a proiectelor sau data poștei Faza 1
ora 16:00
25/03/2011
Data limită a primirii proiectelor expediate prin poștă Faza 1
ora 16:00
01/04/2011
Jurizare proiecte Faza 1
01,04.2011 - 04,04.2011
05/04/2011
Anunț rezultate jurizare Faza 1
08/04/2011
Depunere și soluționare contestații
05,04.2011 - 08,04.2011
11/04/2011
Anunț rezultate jurizare Faza 1
Publicare cerințe Etapa 2
18/04/2011
Data limită pentru înscrieri Faza 2
18/04/2011
Data limită primire întrebări Faza 2
21/04/2011
Data limită răspuns întrebări Faza 2
16/05/2011
Data limită pentru primirea directa a proiectelor sau data poștei Faza 2
ora 16:00
19/05/2011
Data limită a primirii proiectelor expediate prin poștă Faza 2
ora 16:00
20/05/2011
Jurizare proiecte Faza 2
20,05.2011 - 21,05.2011
23/05/2011
Anunț rezultate jurizare Faza 2
26/05/2011
Depunere și soluționare contestații
01/06/2011
Festivitate premiere