2021 Kiosk Design, București

Încheiat
1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România (FT OARB) prin Anuala de Arhitectură București și în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) alături de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 anunță oficial lansarea Concursului de Soluții ”KIOSK  DESIGN”.

Scopul acestui concurs este de a selecta cele mai bune soluții în vederea proiectării unui chioșc destinat vânzării de flori, respectiv a unui chioșc destinat vânzării de ziare, pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare.

Concursul răspunde unei preocupări generale a Primăriei sectorului 6, de a îmbunătăți si regenera spațiul public, contribuind astfel la ridicarea standardului de viață al cetățenilor și la creșterea gradului de atractivitate a sectorului. Primul pas în acest demers îl reprezintă reproiectarea chioșcurilor destinate vânzării florilor și ziarelor, două elemente funcționale și reprezentative ale spațiului urban din sectorul 6.

Autoritatea Contractantă a concursului este Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Municipiul București, acesta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentului concurs.

Concursul este organizat de către Filiala București a Ordinului Arhitecților din România(FT OARB) prin Anuala de Arhitectură București, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România(OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Premii
Premiul I
contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 235.477,2 LEI fără TVA, echivalentul a 47.600 EUR fără TVA
Premiul II
29,682 RON fără TVA, echivalentul a 6.000 EUR
Premiul III
Premiul III
12,367.5 RON fără TVA, echivalentul a 2.500 EUR
Calendar
25/10/2021
Lansare oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
14/11/2021
Data limită primire întrebări
ora 23:59
19/11/2021
Data limită răspuns întrebări
03/12/2021
Data limită predare proiecte
ora 16:00
06/12/2021
Analiză preliminară proiecte
(verificare comisie tehnică)
06.12.2021 - 09.12.2021
10/12/2021
Jurizare proiecte
10.12.2021 - 12.12.2021
13/12/2021
Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al concursului și în SEAP
13/12/2021
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu juriul
13/12/2021
Încărcarea galeriei proiectelor pe site-ul oficial al concursului
13.12.2021 - 17.12.2021
23/12/2021
Data limită depunere contestații
10 zile de la publicarea rezultatelor în SEAP