2022 Liceul Lucian Blaga, Cluj-Napoca

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Organizatori
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Transilvania, alături de Autoritatea Contractantă – Municipiul Cluj-Napoca anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții „Liceul Lucian Blaga, Cluj-Napoca”.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții pentru modernizarea și extinderea Liceului Lucian Blaga, pentru atribuirea contractului de proiectare.

Municipalitatea dorește rezolvarea a cât mai multe din lipsurile și problemele cu care se confruntă în prezent atât clădirile, cât și instituția Liceului Lucian Blaga din Cluj-Napoca, dar și spațiul urban adiacent. Ca atare, se urmărește obținerea unei soluții optime, cu un buget de investiție mediu, care să propună o foarte bună gestionare a lucrărilor de construcții necesare atingerii obiectivelor, respectând normele și standardele din domeniul construcțiilor școlare și, în același timp, a funcțiunilor conexe și reglementările urbanistice ale zonei. Scopul concursului este (1) găsirea echilibrului optim între modernizarea funcțională a clădirilor școlii, integrarea în sit a extinderilor, aspectul arhitectural, soluțiile tehnice, soluțiile economice, soluțiile funcționale pentru extinderea liceului în aria de concurs, (2) transformarea străzilor adiacente într-un spațiu urban vibrant, de bună calitate.

Obiectivele propriu-zise ale proiectului se referă la completarea și reorganizarea ansamblului educațional în vederea maximizării suprafețelor folosite pentru școală și adaptării spațiilor acesteia la principiile educaționale ale secolului nostru, precum și la exigențele de eficientizare energetică, integrarea în zona a clădirilor existente și adecvarea noilor intervenții, amenajarea curții școlii cu accent pe suprafețe verzi cât mai mari și materiale prietenoase cu mediului, amenajarea spațiului urban adiacent liceului în vederea facilitării parcurgerii cât mai plăcute și sigure a acestuia de către elevi și profesori, locuitorii zonei sau trecători și generând o infrastructură de calitate prin integrarea principiilor walkable și smart city.

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma concursului. Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR (rev. 2022), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Premii
Premiul I
valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare
3 564 809 LEI fără TVA
Premiul II
75 000 LEI, TVA inclus
Premiul III
40 000 LEI, TVA inclus
Calendar
23/12/2022
Lansarea oficială a concursului
13/01/2023
Data limită înscrieri vizită sit
14/01/2023
Vizită sit
16/01/2023
Data limită primire întrebări Runda 1
ora 12:00
23/01/2023
Data limită răspuns întrebări Runda 1
06/02/2023
Data limită primire întrebări Runda 2
ora 12:00
13/02/2023
Data limită răspuns întrebări Runda 2
24/02/2023
Data limită Predare proiecte
ora 17:18
27/02/2023
Analiză formală proiecte
Verificare comisie tehnică
27.02.2023 - 02.03.2023
03/03/2023
Jurizare proiecte
03.03.2023 - 05.03.2023
06/03/2023
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
15/03/2023
Publicarea Galeriei de proiecte pe Site-ul oficial al concursului
07.03.2023 - 15.03.2023
16/03/2023
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP
Organizatori
Consilier profesional