1
Ce este și cum se efectuează
2
Norme metodologice privind efectuarea stagiului
3
OAR Young
4
Interviuri cu membrii CNADS
5
Broșura: Ce este și cum se efectuează STAGIUL?
6
Analiza rezultatelor sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură
1
Ce este și cum se efectuează

Ce este și cum se efectuează

Cum devii arhitect

Pentru a deveni arhitect cu drept de semnătură în România este necesară parcurgerea a trei etape succesive:

1. Educația formală în arhitectură în cadrul unei universități acreditate din țară sau din străinătate, urmând un program educațional de cel puțin 5 ani, și finalizat cu obținerea diplomei de arhitect;

2. Stagiul profesional cu o durată de minim 2 ani de practică și formare profesională în cadrul unui birou de proiectare sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, sau minim 5 ani de practică și formare profesională neîndrumată. Această etapă are ca scop dezvoltarea și aplicarea cunoștințelor și abilităților acumulate în mediul academic și dobândirea unor competențe profesionale noi, circumscrise unei practici profesionale responsabile în arhitectură. Stagiul este structurat și reglementat de OAR;

3. Interviul de acordare a dreptului de semnătură are ca scop evaluarea acestor cunoștințe și competențe în domeniu și a modului în care candidații se raportează la problematica practicii profesionale în arhitectură din România. Evaluarea este făcută de către OAR, în cadrul Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură (CNADS).

Stagiul profesional în arhitectură

Stagiul este perioada în care absolventul unei facultăți de arhitectură practică profesia în oricare dintre formele reglementate prin lege, fiind supervizat de un arhitect cu drept de semnătură, adică un arhitect căruia Ordinul Arhitecților din România i-a recunoscut competențele profesionale de practică. 

Prin parcurgerea stagiului, arhitectul stagiar urmărește obținerea unor competențe și aptitudini în toate ariile practicii profesionale, de la concepția proiectelor, realizarea documentațiilor până la punerea în operă a proiectelor, coordonarea execuției, gestionarea  etapelor specifice și a diverselor specialități și a colectivelor interdisciplinare angrenate în acestea.

În aceeași măsură, etapa stagiului în formarea ca arhitect, ce succede educația formală, fie că este îndrumat sau neîndrumat, oferă arhitecților stagiari posibilitatea de a-și explora potențialul profesional în funcție de varii direcții pe care aceștia și le-au ales din perioada de studenție, de a-și descoperii noi arii de interes profesional, de a integra și pune în practică cunoștințele și competențele acumulate  și în aceeași măsură, de a-și dezvolta abilități juridice, economice, de management, sau de comunicare.

Aceste competențe și abilități, deprinse pe parcursul stagiului sunt descrise pe larg în documentul Misiunile Arhitectului. Ghidul cuprinde particularitățile profesiei la nivel național și se aliniază la standardele internaționale de bună practică și calitate a construcțiilor.

Stagiul îndrumat

Conform normelor în vigoare, stagiul îndrumat are o durată de minim 2 ani de activitate cu normă întreagă în cadrul unui birou de arhitectură sau al unei societăți comerciale, având ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură în care își desfășoară activitatea îndrumătorul de stagiu.

În cazul stagiului îndrumat, arhitectul îndrumător este în același timp angajator și educator. De asemenea, arhitectul stagiar îndeplinește îndatoririle aferente poziției de angajat – are o relație de subordonare față de angajator – dar și cele de învățare, prin experiență, urmându-și astfel propria agendă de dezvoltare profesională, în scopul consolidării cunoștințelor, aptitudinilor, disciplinei și integrității profesionale.

OAR încurajează arhitecții stagiari ca pe durata stagiului să exploateze, sa fie deschiși și receptivi la oportunitățile de învățare, să se implice în mod activ în configurarea propriului lor parcurs profesional și să cumuleze într-un mod cât mai echilibrat educația formală prin participarea la diverse cursuri/programe de formare profesională cât și cea informală, din cadrul biroului în care este angajat. 

În aceeași măsură, OAR încurajează arhitecții îndrumători să faciliteze arhitecților stagiari pe care îi au sub îndrumare accesul la toate ramurile profesiei și etapele proiectelor, să creeze un mediu propice pentru învățare și dezvoltare a competențelor și pentru asimilarea și dezvoltarea eticii profesionale. 

Stagiul neîndrumat

Experiența profesională neîndrumată pe o perioadă de minim 5 ani de activitate cu normă întreagă în colective conduse de arhitecți cu drept de semnătură permite arhitecților să se prezinte la interviul de acordare a dreptului de semnătură.

Pentru descrierea completă a procedurii, vă rugăm consultați acest document:

Deși procedurile celor două variante, stagiu îndrumat sau neîndrumat diferă în ceea ce privește durata, actori implicați în proces și raportarea activităților profesionale, evaluarea în vederea acordării dreptului de semnătură în cadrul CNADS se face conform acelorași criterii.

OAR organizează 4 sesiuni de interviuri pe an.

Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură și anexele aferente, precum și Normele metodologice privind acordarea dreptului de semnătură se găsesc la acest LINK

În urma modificărilor realizate de Grupul de lucru Educație, stagiu, care au fost aprobate de Consiliul național OAR, Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură și Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură sunt prezentate în două variante, după cum urmează:

Norme – Varianta 1

  • Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018. Prevederile lor se aplică stagiilor începute după data intrării lor în vigoare;

Prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019, art. 23 al acestor norme a fost completat, astfel încât stagiile începute anterior aprobării prezentelor norme pot fi continuate astfel:

  • în cadrul unei societăți având obiect principal sau secundar de activitate proiectarea de arhitectură;
  • sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani (inclusiv cei 2 ani de stagiu);
  • în domenii de specialitate sau domenii conexe.
  • Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură, aprobate în Consiliul național prin hotărârea 1274 din 11.06.2018. Prevederile lor se aplică solicitanților de drept de semnătură care au început stagiul după data intrării în vigoare a acestora.

Norme – Varianta 2

  • Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 746 din 11.05.2009. Prevederile lor se aplică stagiilor începute anterior intrării în vigoare a noilor norme metodologice aprobate în 26.03.2018.
  • Reguli și proceduri privind dobândirea dreptului de semnătură, aprobate în Colegiul director prin hotărârea 1814 din 19.10.2015. Prevederile lor se aplică solicitanților de drept de semnătură care au început stagiul înaintea intrării în vigoare a normelor metodologice aprobate în 11.06.2018.
Urmează
2 Norme metodologice privind efectuarea stagiului