0
INDEX: SIC în 20 de minute
1
Despre SIC
2
Misiunile arhitectului
3
PCPC
4
Modele contract de proiectare
5
Calcul cost oră de proiectare
6
Dosarul arhitectului
7
SIC@oar.archi
3
PCPC

PCPC

Credit photo: Ovidiu Micșa

Platforma comună de informații asupra costurilor de proiectare

Această platformă este un instrument care permite estimarea volumului mediu de muncă necesar pentru realizarea unui proiect de arhitectură.

Accesați PCPC

Platforma se fundamentează pe un calcul obiectiv privitor la volumul de muncă investit în execuția contractelor de arhitectură din România, având ca punct de plecare piața contractelor încheiate după anul 2000.

O primă etapă (2014-2018), finalizată cu succes, a presupus culegerea de informații de la arhitecții practicieni despre timpul de lucru necesar realizării/îndeplinirii fiecărei misiuni de arhitectură, în cadrul unei diversități cât mai mari de obiective de arhitectură.

În urma intervievării a peste 400 de arhitecți, au rezultat peste 400 de chestionare valide prin care se măsoară timpii de execuție şi cantitatea de muncă necesară pentru realizarea misiunilor de arhitectură.

Prelucrarea datelor culese în prima etapă s-a concretizat în structurarea a două modele matematice de calcul aferente locuințelor individuale și colective.

A doua etapă a structurării Platformei Comune de Pre-Calcul a început în anul 2018, prin proiectarea unui instrument electronic de culegere de date. Astfel a rezultat, până la data de 1 ianuarie 2020, o nouă serie de 128 de chestionare valide, permițând dezvoltarea de noi modele de calcul aferente funcțiunilor care fac parte din programul Turism și Birouri și Administrație.

Baza de date obținută în urma culegerii de informații prin investigație sociologică permite cuantificarea timpului necesar prestării serviciilor de arhitectură pe misiuni, oferind astfel o bază de calcul pentru bugetele de proiectare, precum şi posibilitatea de a justifica în mod corect și concret onorariile.

Platforma electronică este dezvoltată împreună cu IMAS Marketing și Sondaje și este un soft de calcul care informează utilizatorul asupra cantității de muncă necesare în medie pentru realizarea obiectivului ales.

Această aplicație prezintă interfața unui chestionar online şi cuprinde câteva întrebări de poziționare a obiectivului de arhitectură (programul de arhitectură şi gradul de dificultate, suprafața desfășurată, construcție nouă sau intervenție la clădiri existente etc.) şi de alegere a misiunilor de arhitectură.

După completarea acestui chestionar, utilizatorului i se va afișa numărul de ore necesar realizării obiectivului declarat şi misiunilor bifate. Pentru situațiile în care nu avem date despre timpul necesar executării unei anumite misiuni pentru un anumit obiectiv, utilizatorul este avertizat că nu există date.

Credit photo: Roberta Curcă

Astfel organizată, platforma permite circulația liberă a informațiilor despre volumul de muncă necesar pentru realizarea unui proiect pe piața de arhitectură din România.

Utilizatorul platformei electronice poate fi orice persoană fizică sau juridică în calitatea sa de beneficiar al unui contract de proiectare şi orice arhitect care dorește validarea calculelor privitoare la volumul de muncă necesar execuției unui contract.

Prin dezvoltarea acestei aplicații şi prin continua lărgire a bazei sale informaționale, OAR dorește să pună la îndemâna tuturor arhitecților, precum şi a tuturor părților interesate, un instrument care să faciliteze relații contractuale juste şi să contribuie astfel, implicit, la protejarea arhitecturii de calitate.

În prezent, ne aflăm în etapa perfecţionării acestui instrument sub aspectul lărgirii bazei de date, pentru a putea dezvolta, pentru majoritatea programelor de arhitectură, modele de calcul cu o cât mai mare relevanţă statistică.

Deocamdată, baza de date constituită în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016 permite dezvoltarea a două modele de statistică inferenţială: pentru construcţii noi de locuinţe individuale şi semicolective şi pentru construcţii noi de locuinţe colective. Alte programe de arhitectură sunt mai slab reprezentate în baza de date existentă în acest moment.

Credit photo: Vlad Dumitrescu

Utilitatea platformei

Platforma este creată pentru:

 • a oferi O VALOARE ORIENTATIVĂ DE REFERINŢĂ, unică la nivel naţional, în privinţa timpului de muncă necesar în serviciul de proiectare de arhitectură;
 • a cuantifica timpul necesar prestării serviciilor de arhitectură pe etape de proiectare şi pe misiuni.

Platforma nu este creată pentru:

 • a impune modelul de tarifare orară, fără a ţine cont de specificităţile fiecărui proiect în parte;
 • a introduce limitări, nici în ceea ce priveşte tarifarea directă a serviciilor de proiectare de arhitectură, nici în ceea ce priveşte timpul de muncă.

Detalii platformă

 • Mediul de programare: MySQL;
 • Hosting: asigurat de IMAS Marketing și sondaje;
 • Platforma foloseşte programul de aplicaţie Limesurvey;
 • Platforma este un ansamblu format dintr-o interfaţă pentru utilizator – un chestionar de identificare a obiectivului de arhitectură – şi un soft de calcul care afișează NUMĂRUL DE ORE DE MUNCĂ DE PROIECTARE DE ARHITECTURĂ corespunzătoare realizării obiectivului, tipului de lucrare şi a misiunilor de arhitectură selectate;
 • Platforma este funcţională, având încărcate, deocamdată, mediile geometrice rezultate din cercetare, pentru majoritatea programelor de arhitectură, cu excepția locuinţelor individuale şi semicolective cu gradul II de complexitate şi a locuinţelor colective cu gradul II de complexitate.

N.B. Pentru aceste două programe de arhitectură, baza de date colectate prin studiul sociologic 2015 – 2016 permite deja calculul unor coeficienţi obţinuţi prin procedee de analiză statistică inferenţială.

Etape majore de realizare

 1. Compunerea bazei de date prin studiul cantitativ desfășurat de IMAS: identificarea celor mai potrivite formule de calcul
 2. Realizarea platformei (programarea de aplicaţie):
 • Realizarea softului;
 • Modificarea softului în acord cu cerinţele clientului cu privire la prezentare şi identitate vizuală;
 • Testarea funcţionalităţii platformei.

***

Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură a fost elaborat în cadrul grupurilor de lucru înființate pentru domeniul profesie și sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (legislatura 2014 – 2018), cu următoarea componență: arh. Rudolf Graf, vicepreședinte coordonator, arh. Doina Butică, arh. Ana Maria Zahariade, arh. Adelin Bălan, arh. Cristian Șandru, arh. Radu Ionuț Filip, arh. Aron Lorant Torok, arh. Dan Clinci, arh. Dan Covali, arh. Răzvan Rugescu, arh. Marcel Crișan, arh. Vlad Popescu Sturz.

Pe lângă cei mai sus menționați, au contribuit activ la realizarea acestui sistem: arh. Raluca Munteanu, arh. Liviu Zăgan, arh. Alexandru Găvozdea.

Studiul sociologic și platforma electronică au fost realizate de către IMAS Marketing și Sondaje.


Urmează
4 Modele contract de proiectare