0
INDEX: SIC în 20 de minute
1
Despre SIC
2
Misiunile arhitectului
3
PCPC
4
Modele contract de proiectare
5
Calcul cost oră de proiectare
6
Dosarul arhitectului
7
SIC@oar.archi
7
SIC@oar.archi

SIC@oar.archi

Dacă doriți să ne oferiți feedback referitor la Sistemul de informaţii asupra costurilor în proiectarea de arhitectură (SIC), vă rugăm să ne scrieți la adresa de email sic@oar.archi. 

De asemnea, arhitecții care doresc să sprijine dezvoltarea PCPC (prin participarea la sondaj) sunt rugați să ne scrie la adresa de email sic@oar.archi, precizând numărul TNA, numele complet și acordul că pot fi contactați în legătură cu acest subiect.

Contribuția la dezvoltarea PCPC

Mai concret, contribuția la dezvoltarea PCPC constă în completarea unui chestionar despre timpii de execuție a misiunilor executate într-un proiect de arhitectură, astfel încât baza de calcul a rezultatelor PCPC să fie tot mai largă și să reflecte realitatea din piața serviciilor de arhitectură.

Până în prezent, peste 450 de arhitecți au contribuit la construirea PCPC, completând acest chestionar. 

Implicarea membrilor OAR în procesul culegerii de date pentru platformă rămâne însă esențială și pentru viitor,deoarece stabilitatea și acuratețea rezultatelor oferite de softul de calcul al PCPC cresc odată cu lărgirea bazei de date colectate.

***

Le mulțumim tuturor membrilor OAR care ne oferă feedback privind Sistemul de informaţii asupra costurilor în proiectarea de arhitectură (SIC), precum și celor care au contribuit sau vor dori să contribuie la dezvoltarea Platformei Comune de Pre-Calcul