0
INDEX: SIC în 20 de minute
1
Despre SIC
2
Misiunile arhitectului
3
PCPC
4
Modele contract de proiectare
5
Calcul cost oră de proiectare
6
Dosarul arhitectului
7
SIC@oar.archi
5
Calcul cost oră de proiectare

Calcul cost oră de proiectare

Instrumentul de calcul al costului orei de proiectare

Acest instrument este parte integrantă din Sistemul de informații asupra costurilor de proiectare de arhitectură.

Scopul ghidului alăturat este de a clarifica modul de calcul al costului orar bazat exclusiv pe costurile ce apar într-un birou de arhitectură. Mai departe, prin birou vom înțelege oricare din formele de organizare ale profesiei de arhitect din România: BIA, BAA, SC, SCPA. Acest cost orar poate fi calculat de orice birou, este particular situației lui la un moment dat și nu reprezintă un preț. El poate indica biroului valoarea prețului de la care, în sus, un proiect devine profitabil.

Important! Prețul este stabilit de piață, prin negocierea între părțile contractante. Prețul este influențat de o serie de factori printre care și de valoarea pe care cumpărătorul o atribuie în mod subiectiv celui care prestează serviciu respectiv. Clienți diferiți pot plăti diferit același arhitect sau același client poate plăti diferit pentru proiecte diferite ale aceluiași arhitect.

Urmează
6 Dosarul arhitectului