0
INDEX: SIC în 20 de minute
1
Despre SIC
2
Misiunile arhitectului
3
PCPC
4
Modele contract de proiectare
5
Calcul cost oră de proiectare
6
Dosarul arhitectului
7
SIC@oar.archi
1
Despre SIC

Despre SIC

NOTĂ: Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 342/7.IV.2022 și Monitorul Oficial al României nr. 342 bis.

PREAMBUL

În conformitate cu directivele Comisiei Europene, asociațiile și uniunile profesionale din statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să renunțe la orice reglementare care ar putea îngrădi libera concurență. Unul dintre argumentele care au stat la baza promovării acestui cadru juridic a fost acela că „nu există nicio garanție că la fixarea tarifelor obligatorii se iau în considerare criterii care țin de evoluția pieței sau că există vreo legătură între fixarea prețurilor și asigurarea unui standard înalt de calitate”.

Astfel, Ordinul Arhitecților din România a retras sistemul de tarife minimale recomandate (care a fost folosit în perioada 2001-2010), ceea ce a avut ca urmare proliferarea prețurilor de dumping, iar această consecință s-a repercutat în mod nefericit asupra calității proiectelor de arhitectură.

OAR consideră că actuala piață dereglementată prezintă şi alte neajunsuri, cum ar fi faptul că, în contextul dat, nici beneficiarul unui contract de servicii de arhitectură, nici executantul acestuia nu dispun de informații transparente pentru a putea judeca dacă valoarea contractului încheiat este justă în comparație cu nivelul pieței. Mai ales în acest cadru normativ care a suferit o dereglementare prin desființarea tarifelor minimale, există nevoia de a putea estima cât mai bine resursele ce trebuie alocate pentru realizarea unui obiectiv de arhitectură, necesară atât arhitecților cât și beneficiarilor contractelor de proiectare și construcții.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, urmând modelul asociațiilor profesionale ale arhitecților din alte țări membre UE (Austria, Franța sau Belgia), OAR a demarat realizarea Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea în arhitectură – proces derulat în parteneriat cu IMAS Marketing şi Sondaje București.

Elaborarea Sistemului de informații privind costurile pentru proiectarea de arhitectură (denumit pe scurt SIC) este o obligație a OAR, instituită prin Legea nr. 172/2010 de modificare și completare a Legii nr. 184/2001. Sistemul de informații privind costurile de proiectare trebuie avizat, potrivit legii, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și de către Ministerul Culturii, ulterior fiind accesibil în mod public.

În 2021, Sistemului de Informații asupra costurilor de proiectare de arhitectură a fost avizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Aviz MDLPA 97852/08.10.2021) și de către Ministerul Culturii (Aviz MC 7292/27.10.2021) și a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 342/7.IV.2022 și în Monitorul Oficial Nr. 342 bis din 7 aprilie 2022.

Structură SIC

Principalele componente ce alcătuiesc structura modulară a Sistemului de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură sunt:

  • Misiunile arhitectului;
  • Estimarea timpului alocat proiectării – platforma comună de pre-calcul (PCPC);
  • Metoda de calcul a onorariilor;
  • Contracte model (inclusiv tipuri de contractare).

În urma activității grupului de lucru Profesie al OAR, în 2012 au fost aprobate Misiunile arhitectului, primul modul al SIC. Din 2014, grupul de lucru Profesie a început elaborarea platformei comune de precalcul (PCPC). Datele și dezvoltarea platformei s-a făcut împreună cu IMAS. În 2018 a fost lansată platforma comună de precalcul, cu datele colectate pentru circa 75% din programele de arhitectură pentru construcții noi.

Context european

În conformitate cu directivele Comisiei Europene, asociaț̦iile ș̦i uniunile profesionale din statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să renunțe la orice reglementare care ar putea îngrădi libera concurență.

Sistemul SIC a fost gândit pe baza schimburilor de experiență cu grupurile ACE (Consiliul Arhitecților din Europa): Mission and Fees (misiuni și onorarii), Scope of Services (tematica serviciilor).

Modulul misiunilor arhitectului și estimarea timpului de proiectare au fost construite pornind de la documente precum HOAI 2013 (Germania), HIA (Austria), RIBA 2013 plan of work (Marea Britanie) și European Standard on Engineering consultancy services EN 16310, 2013 (Comisia Europeană).

Documente dezvoltare SIC

Urmează
2 Misiunile arhitectului