0
INDEX: SIC în 20 de minute
1
Despre SIC
2
Misiunile arhitectului
3
PCPC
4
Modele contract de proiectare
5
Calcul cost oră de proiectare
6
Dosarul arhitectului
7
[email protected]
0
INDEX: SIC în 20 de minute

INDEX: SIC în 20 de minute

1. Ce este SIC? 

R: Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură

SIC, Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură, este un instrument dedicat estimării eficiente și coerente cu realitatea a costurilor implicate în proiectarea de arhitectură. Scopul lui este de a asista arhitecții în radiografierea propriei munci pentru a putea oferta servicii de proiectare în acord cu munca depusă. Un scop secundar, dar foarte important, este și de a oferi acces la date despre procesul de proiectare clienților arhitecților: privați sau administrații publice.  

Pentru explicații video, urmăriți conversația dintre Rudolf Gräf și Raluca Munteanu, aici

2. Care este anatomia SIC?

R: misiunile arhitectului, PCPC, metoda de calcul a onorariilor și modele de contracte

SIC are patru componente principale care participă la informarea costului final al proiectării: 

  • Misiunile arhitectului; 

Lista misiunilor arhitectului are diferite forme în funcție de tipul de proiect și de sarcinile stabilite de comun acord cu clientul, prin contract. Misiunile suplimentare se negociază separat și se tarifează folosind instrumentele puse la dispoziție de platforma de calcul PCPC 

Pentru detalii în legătură cu misiunile arhitectului, urmăriți conversația dintre Iulia Stanciu și Raluca Munteanu, aici

Pentru a lua în calcul complexitatea diferitelor funcțiuni (de la hale industriale la spitale), SIC cuprinde o platformă de calcul a timpului necesar proiectării fiecăreia dintre funcțiuni, PCPC. Aceasta este informată de experiențele arhitecților din România cu  fiecare dintre aceste funcțiuni, printr-un formular accesibil aici (existența PCPC nu ar fi posibilă fără contribuțiile arhitecților).  

  • Metoda de calcul a onorariilor; 

Calculul orei de proiectare se realizează coroborând toate elementele implicate în proiectarea de arhitectură, de la spațiul folosit pentru birou la consumabilele necesare comunicării proiectului. Aici puteți consulta documentul de calcul și ghidul de utilizare. 

Pentru o prezentare a instrumentului de calcul tarifar, urmăriți conversația dintre Tudor Jitianu și Raluca Munteanu, aici

  • Contracte model (inclusiv tipuri de contractare). 

În majoritatea cazurilor (cu foarte puține excepții) arhitectul este cel care propune contractul de proiectare. SIC propune trei tipuri de contracte model, pentru situațiile cele mai des întâlnite în profesie: pentru prestare servicii de arhitectură și urbanism, pentru prestare servicii de consultare de arhitectură și urbanism și pentru prestare servicii de arhitectură și urbanism pentru investiții de anvergură redusă. 

Urmăriți prezentarea modelelor de contracte: Alexandru Găvozdea în conversație cu Raluca Munteanu, aici.  

Explicații extensive despre tipurile de contracte pot fi găsite în conversația lui Matei Bogoescu cu Raluca Munteanu, aici.  

3. În ce context a fost SIC elaborat? 

R: Când Directivele Comisiei Europene au interzis orice restricție a pieței libere

OAR a impus în 2001 un sistem de tarife minimale recomandate, la care s-a renunțat în 2010, în urma directivelor Comisiei Europene care interzic orice formă de îngrădire a liberei concurențe. A urmat o perioadă de proliferare a prețurilor de dumping, ceea ce a subliniat necesitatea introducerii unui sistem de calcul pentru tarifarea serviciilor din domeniul arhitecturii și urbanismului.  

Mai mult, nici arhitectul, nici beneficiarul, nici administrația publică nu mai aveau acces la un barem de evaluare a serviciilor din domeniul arhitecturii și urbanismului, ceea ce creează dezechilibre majore. 

SIC este instrumentul elaborat pentru a contribui la o piață de arhitectură corespunzătoare eforturilor profesionale. 

Pentru explicații video, urmăriți conversația dintre Șerban Țigănaș și Raluca Munteanu, aici

4. Cu cine seamănă SIC?

R: Cu platforme de calcul din Austria, Franța și Belgia

OAR a elaborat SIC în urma studierii modelelor de platforme similare elaborate de asociații profesionale din alte țări membre UE: Austria, Franța și Belgia și a schimburilor de experiență cu grupurile ACE: misiuni și onorarii și tematica serviciilor. Mai multe, aici

5. De ce ai nevoie de SIC?

R: Pentru ca munca arhitecților să fie remunerată echitabil iar clienții să dobândească o mai bună înțelegere a implicațiilor muncii arhitecților

Principalele funcțiuni ale SIC sunt estimarea corectă a timpului necesar proiectării și tarifarea serviciilor corespunzător cu misiunile arhitectului. SIC sistematizează proiectarea de arhitectură, evaluând separat cele patru componente: misiunile arhitectului, estimarea timpului necesar în funcție de complexitatea proiectului, costul orei de proiectare/consultanță și modelele de contracte.   

SIC pune la dispoziția arhitecților și a clienților (administrații publice sau clienți privați) un barem de evaluare a muncii de proiectare/consultanță în domeniul arhitecturii și urbanismului, ceea ce are capacitatea de a construi o piață de arhitectură echitabilă atât pentru prestatorii de servicii, cât și pentru beneficiari.  

Ne dorim să contribuim prin acest instrument la orientarea achizițiilor publice spre o arhitectură durabilă care să integreaze criterii de calitate, incluziune și excelență. 

6. Cui se adresează SIC?

R: Arhitecților și clienților privați sau publici

SIC se adresează celor trei principali actori ai proiectării: arhitecții, clienții privați (persoane fizice sau juridice) și administrațiilor publice.  

Arhitecții pot utiliza SIC pentru a scurtcircuita procesul anevoios de ofertare în lipsa unui sistem uniform, pentru a-și monitoriza mai bine timpul investit în fiecare proiect, luând în calcul atât complexitatea funcțiunii, prin PCPC, cât și resursele consumate (timp, spațiu, consumabile) prin instrumentul de calcul al orei de proiectare. Sistemul se adresează atât arhitecților tineri cât și celor experimentați: pentru primii, oferind un posibil barem de evaluare a muncii, iar pentru cei cu experiență, oferind posibilitatea de optimizare și radiografiere precisă a fluxului de lucru.  

SIC răspunde la nevoia acută ca contractorii de servicii de proiectare să aibă acces la date despre complexitatea și justa tarifare a serviciilor: pentru a-și ajusta așteptările în ceea ce privește costurile și pentru a înțelege mai bine întregul parcurs care conduce la produsul final. Ambele oferă informațiile necesare pentru înțelegerea propriilor nevoi și formularea de cerințe precise. Totodată pune la dispoziție un sistem de comparare a ofertelor datorită explicitării misiunilor arhitectului pe care fiecare ofertant și le însușește. 

7. Cum se materializează SIC?

R: Prin PCPC, Platforma comună de informații asupra costurilor de proiectare și prin instrumentul de calcul al costului orei de proiectare

Onorariul arhitectului rezultă din folosirea corelată a două instrumente de calcul: PCPC și instrumentul de calcul al orei de proiectare. Primul ia în considerare, pe baza contractelor de arhitectură de după 2000, timpul necesar (cuantificat în ore) pentru proiectarea diferitelor funcțiuni (locuințe colective, hale industriale, spitale etc.), în timp ce cel de-al doilea ajută la calculul costului efectiv al orei de proiectare. Evaluarea costului orei de proiectare se face în baza unui algoritm care ține cont de o serie de variabile care corespund necesităților diferitelor moduri de organizare a birourilor de arhitectură. 

Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură se traduce într-un instrument practic: Platforma comună de informații asupra costurilor de proiectare (PCPC). 

PCPC are la baza un model statistic bazat pe date obținute în urma colectării continue de chestionare din 2015 până în prezent. Cu această ocazie mulțumim tuturor celor care au colaborat prin completarea acestor chestionare.  

Vă invităm pe toți să ne implicăm împreună în rafinarea instrumentului SIC prin completarea chestionarului. Pentru a începe procesul vă rugăm să ne scrieți la adresa [email protected] și vă vom îndruma mai departe.  

Pentru o vedere ansamblu asupra importanței fiecărui instrument, urmăriți discuția dintre Johannes Berthleff și Raluca Munteanu, aici

Urmează
1 Despre SIC