Transparență decizională – Programul pilot: Burse pentru tineri arhitecți

Add to my calendar
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

OAR propune un program-pilot de finanțare din Timbrul Arhitecturii dedicat sprijinirii dezvoltării profesionale a tinerilor arhitecți

În condițiile schimbărilor/reorientărilor aduse în practica de arhitectură de noul context climatic, de amenințările față de mediu, dar și de transformările produse de impactul noilor tehnologii și metodologii de proiectare și construcție în practica recurentă a profesiei,  în acord cu obiectivele planului național de dezvoltare profesională continuă (DPC), OAR privește cu deosebită seriozitate alinierea arhitecților români, cu precădere a tinerilor arhitecți, la tendințele și noua problematică spre care țintește comunitatea profesională din întreaga lume, astfel încât aceștia să poată răspunde cât mai informat imperativelor care decurg din valorile/condițiile cărora arhitectura viitoare trebuie să le corespundă/le respecte.

Documente supuse procesului de transparență decizională

În acest scop, a fost creat un grup de lucru în cadrul căruia au fost produse următoarele activități și livrabile, care sunt supuse transparenței decizionale:

  • Procedură privind PROGRAMUL PILOT: BURSE PENTRU TINERI ARHITECȚI
  • Formularul 1 – Cerere de finanțare pentru acordarea burselor pentru tineri arhitecți
  • Formularul 2 – Buget pentru acordarea burselor pentru tineri arhitecți (anexă costuri eligibile)
  • Formularul 3 – Model scrisoare de recomandare
  • Formularul 4 – Declarație pe proprie răspundere
  • Formularul 5 – Contract de finanțare – bursă pentru tineri arhitecți
  • Formularul 6 – Formular pentru raportări burse pentru tineri arhitecți
  • Formularul 7 – Declarație de imparțialitate – membru al comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțării
  • Formularul 8 – Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Transmiterea observațiilor și sugestiilor

Documentele supuse procedurii de transparență decizională pot fi consultate in link-urile de mai sus. Avem rugămintea să adăugați sub formă de comentarii observațiile și/sau completările direct în link-urile de mai sus pentru o integrare mai ușoară. Link-urile vor fi dezactivate la data limită.

Alternativ, vă invităm să analizați procedura pentru desfășurarea acestui program pilot, împreună cu formularele care sunt parte integrantă a acesteia, încărcate in format PDF mai jos, și să ne trimiteți observațiile și sugestiile dvs. la adresa de e-mail: consultare.oar@gmail.com.

Data limită pentru trimiterea observațiilor și sugestiilor este: 03 martie 2024

Documentele pentru descărcare

Dacă este posibil, avem rugămintea să adăugați sub formă de comentarii observațiile și/sau completările direct în link-urile de mai sus pentru o integrare mai ușoară.

Răspuns la observațiile formulate în cadrul etapei de transparență decizională

Le mulțumim celor care ne-au transmis observații pe tema programului-pilot de finanțare din Timbrul Arhitecturii dedicat sprijinirii dezvoltării profesionale a tinerilor arhitecți!