2021 Amenajare Parc Est, Cluj-Napoca

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Zona care poarta deja denumirea de „Parcul Est” are o suprafață totala de 45,5 ha și cuprinde luciul de apă și malurile Lacului 3, zona fostei pepiniere a RADP și o porțiune umeda care, alături de o salbă de lacuri, constituie un biotop unic în mediul urban. Noua amenajare va trebui să asigure conservarea habitatului sălbatic, dezvoltat spontan, al zonei.

Totodată, promotorul dorește amenajarea unui parc care să îndeplinească funcțiunile obișnuite pentru acest fel de spații publice, și care sa reactiveze social și funcțional zona prin atractivitatea peisajeră a cadrelor create. Prin integrarea în sistemul celorlalte plantații urbane, viitorul Parc Est va urma să devină un nod important în rețeaua verde a orașului și a zonei Estice a municipiului Cluj-Napoca.

Scopul concursului este găsirea celei mai bune soluții de amenajare și echipare a Parcului Est, ceea ce presupune:

  • Protejarea biocenozei existente, inedite într-un habitat urban;
  • Identificarea unor metode inovatoare de interacțiune vizuală și auditivă cu biotopul protejat, fără a-i perturba procesele naturale;
  • Amenajarea peisajeră a unor zone de protecție, care să medieze relația dintre grădina publică și biotopul care trebuie conservat: să le despartă fără să le separe;
  • Amenajarea peisajeră a funcțiunilor de grădină publică cu toate dotările și echipamentele necesare (alei, locuri de odihnă, terenuri de joacă, locuri pentru activități sportive adecvate, iluminat public etc.);
  • Creșterea suprafeței foliare cu 200 – 300 %, atingerea unei suprafețe plantate de 60-75% din totalul sitului și augmentarea impactului ecologic asupra ariei de influenta;
  • Realizarea unei zonificări funcționale pentru echipamentele și construcțiile necesare;
  • Rezolvarea accesibilității și a legăturilor cu spațiile construite și plantate învecinate;
  • Integrarea malurilor Lacului 3;
  • Definirea unui nucleu în rețeaua verde a orașului pentru viitoarea dezvoltare pe direcția Sud-Est, laolaltă cu susținerea funcției ecologice a zonei.

Autoritatea contractanta a concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, acesta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentului concurs.

Concursul este organizat de Ordinul Arhitecților din România în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Premii
Premiu I
Contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 6.288.360 RON, fără TVA
Calendar
20/10/2020
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
06/11/2020
Data limită înscrieri vizită sit
07/11/2020
Vizită sit
09/11/2020
Data limită primire întrebări Runda 1
16/11/2020
Data limită răspuns întrebări Runda 1
06/12/2020
Data limită primire întrebări Runda 2
14/12/2020
Data limită răspuns întrebări Runda 2
11/01/2021
Data limită primire întrebări Runda 3
18/01/2021
Data limită răspuns întrebări Runda 3
29/01/2021
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
03/02/2021
Analiză preliminară proiecte
(verificare comisie tehnică)
01.02.2021 - 03.02.2021
07/02/2021
Jurizare proiecte
05.02.2021 - 07.02.2021
08/02/2021
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
09/02/2021
Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al concursului
20/02/2021
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP