2023 Regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin, Sibiu

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În perioada 9-12 iunie 2023 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul Internațional de Soluții pentru regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin, Sibiu, competiție lansată oficial pe data de 9 martie 2023, organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a OAR, Autoritate Contractantă – Municipiul Sibiu.

Obiectivul principal al concursului a fost selectarea celei mai bune soluții în vederea regenerării urbane a zonei Pieței Cibin din Sibiu, pentru atribuirea contractului de proiectare. Procesul de regenerare vizează (1) regândirea zonei alocate actualmente pieței Cibin, completând funcțiunea principală de piață agroalimentară cu un set de funcțiuni complementare; (2) aduce în discuție valoarea istorică a acestei zone și maniera în care inserțiile propuse reușesc să o pună în valoare; (3) urmărește optimizarea relației acestui areal cu centrul istoric și râul Cibin prin creșterea calității spațiilor publice.

Obiectivele de investiție asumate de Autoritatea Contractantă sunt (1) regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin prin construirea unei clădiri în care să funcționeze piața agroalimentară și parcarea Pieței Cibin, împreună cu dezvoltarea urbană a acestor spații publice și (2) dezvoltarea urbană a zonei de legătură dintre Piața Cibin și centrul istoric prin integrarea valorii patrimoniale a zonei și prin punerea în dialog a soluției propuse cu țesutul istoric și Râul Cibin.

Marți, 13 iunie, de la ora 10.00, a avut loc Conferința de Presă pentru anunțarea rezultatelor jurizării competiției, eveniment găzduit de Stadionul Municipal Sibiu. Conferința de presă a putut fi vizionată în timp real pe pagina oficială de Facebook OAR Concursuri.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I – Contract de servicii de proiectare cu valoarea estimată la 3.734.608 LEI fără TVA
Premiul II – 113.770 LEI, TVA inclus
Premiul III – 56.885  LEI, TVA inclus

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare:

PREMIUL I

Proiect nr. 112 – AO2120 – VLADOSTUDIO SRL și ATELIER DE ARHITECTURA TERCHILA SRL

Autori principali: Alexandru Vladovici, Ovidiu Constantin Terchila, Tamas Fodor, Adrian Niculas

Juriul a apreciat atenția şi rezolvările detaliate ale tuturor cerințelor exprimate prin tema de concurs,  raționalitatea rezolvărilor arhitecturale şi funcționale ale construcției pieței și parcajului public, precum și maniera de relaționare a intervenției propuse cu contextul urban complex. Propunerile urbane şi cele arhitecturale pentru ambele obiective ale proiectului sunt viabile şi realiste, propunând rezolvări funcționale şi abordări formale coerente şi complete.

Prin atenţia acordată relaţiilor cu vecinătăţile imediate, precum şi prin compoziţia volumetrică propusă, clădirea se integrează atent în contextul urbanistic complex, mediind între zona cursului Cibinului, zona de ţesut urban istoric – înainte de demolarea fortificaţiilor amplasată intra muros – şi, cele două fragmente de ţesut urban din vecinătatea străzii Malului, una rezultat al intervenţiilor de extindere a funcţiunilor industriale după demolarea Cazărmii Honvezilor şi cealaltă, rezultat al evoluţiilor recente, lipsite de reglementări evidente. – aprecierea Juriului.

PREMIUL II

Proiect nr. 102 – HY4488 – SYYA PLUS SRL

Autor principal: Soare Adrian Răzvan
Coautor: Roșca Gabriel Adrian
Colaboratori arhitectură: Ancuța Ionescu, Mihaela Petran, Bögözi Hunor-József, Lukas Zabrac, Busuioc Florin Flavius
Colaborator specialități: Mihnea Grădinaru, urbanism

Proiectul propune o prezență arhitecturală solidă, cu o delimitare clară a clădirii. Proiectul încearcă să țină cont de locația sa, formând o combinație între arhitectura industrială, prin scara sa, orașul istoric, prin funcția sa, și marginea orașului pe râul Cibin, prin poziția sa.

Raționalitatea clădirii este una puternică. Proiectul este organizat pe patru niveluri și are claritate structurală. Spațiul pieței de la parterul clădirii include zone închise și spații deschise, adecvate pentru diferitele sale nevoi funcționale. Aceasta din urmă compun o zonă extinsă în centrul clădirii, care este utilizată pentru piață și care ar putea deveni un nou spațiu pentru oraș, pus la dispoziție pentru evenimente. – aprecierea Juriului.

PREMIUL III

Proiect nr. 110 – IS2019 – SFERA ARHITECTURA SRL

Autori principali: Adrian-Ovidiu Bucin, Alexandru Sabău, Ioana-Andreea Sabău, Patricia Sabina Simedru, Silviu-Claudiu Borș
Colaboratori arhitectură: Tudor Roșca, Ștefania Mârzac

Proiectul se remarcă printr-o complexă, completă și detaliată tratare a celor două obiective incluse în tema de concurs, cu o atenție specială acordată caracteristicilor expresive ale propunerilor de intervenție, fie acestea clădiri sau amenajări ale spațiilor publice. Intervențiile propun rezolvări echilibrate pentru ambele obiective. Din perspectiva soluției de trafic propus, proiectul acordă o atenție specială spațiilor pietonale, care sunt amplificate. – aprecierea Juriului.

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Sibiu, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma concursului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a OAR, în conformitate cu prevederile internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism după cum sunt menționate în Ghidul de bune practici în organizarea concursurilor de soluții de arhitectură și urbanism OAR, publicat în 2018 și revizuit în 2022, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • arh. Iris Gleichmann
 • arh. Ildiko Mitru
 • arh. Michael Engel
 • arh. Horia Moldovan
 • arh. Cristian Șandru – Reprezentant al Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a OAR
 • arh. Gheorghe Pătrașcu – Reprezentant AC
 • arh. Astrid Rottman

De asemenea, la jurizare au participat, fără drept de vot, echipa de organizare din partea Ordinului Arhitecților din România:

 • arh. Andreea Tănase – Consilier profesional;
 • arh. Toader Popescu – Consilier profesional;
 • arh. Mirona Crăciun – Consilier concursuri OAR, Coordonator concurs;
 • arh. Ilinca Pop – Referent concursuri OAR;
 • urb. Louisiana Stoica – Referent concursuri OAR;

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

De asemenea, vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

sau OAR Concursuri:

Contact de Presă:
e-mail: concursuri@oar.archi