2023 Regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin, Sibiu

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Organizatori
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Ordinul Arhitecților din România și Municipiul Sibiu anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții „Regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin”.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea regenerării urbane a zonei Pieței Cibin din Sibiu, pentru atribuirea contractului de proiectare.

Procesul de regenerare urbană a Pieței Cibin acționează pe trei paliere: pe de o parte vizează regândirea zonei alocate actualmente pieței Cibin, completând funcțiunea principală de piață agroalimentară cu un set de funcțiuni complementare. Pe de altă parte, aduce în discuție valoarea istorică a acestei zone și maniera în care inserțiile propuse reușesc să o pună în valoare. Nu în ultimul rând, urmărește optimizarea relației acestui areal cu centrul istoric și râul Cibin prin creșterea calității spațiilor publice.

Zona de concurs este amplasată la limita nord-vestică a centrului istoric al Municipiului Sibiu, în proximitatea râului Cibin. Ea este constituită din amplasamentul Pieței Cibin, împreună cu străzile perimetrale care o bordează, precum și din străzile care asigură legătura dintre acest amplasament și nucleul istoric și din legătura transversală dintre acestea. Proiectul aduce cu sine oportunitatea de a redefini maniera de utilizare și percepție a unui sit actualmente destructurat dar cu o evoluție dinamică din perspectivă istorică.

Obiectivele de investiție asumate de Autoritatea Contractantă sunt (1) regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin prin construirea unei clădiri în care să funcționeze piața agroalimentară și parcarea Pieței Cibin, împreună cu dezvoltarea urbană a acestor spații publice și (2) dezvoltarea urbană a zonei de legătură dintre Piața Cibin și centrul istoric prin integrarea valorii patrimoniale a zonei și prin punerea în dialog a soluției propuse cu țesutul istoric și Râul Cibin.   

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Sibiu, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma concursului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism după cum sunt menționate în Ghidul de bune practici în organizarea concursurilor de soluții de arhitectură și urbanism OAR, publicat în 2018 și revizuit în 2022, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Premii
Premiul I
contract de servicii de proiectare cu valoarea estimată la
3 734 608 LEI fără TVA
Premiul II
113 770 LEI, TVA inclus
Premiul III
56 885 LEI, TVA inclus
Calendar
09/03/2023
Lansarea oficială a concursului
31/03/2023
Data limită înscrieri vizită sit
01/04/2023
Vizită sit
03/04/2023
Data limită primire întrebări Runda 1
ora 09:00
10/04/2023
Data limită răspuns întrebări Runda 1
15/05/2023
Data limită primire întrebări Runda 2
ora 09:00
22/05/2023
Data limită răspuns întrebări Runda 2
02/06/2023

Data limită Predare proiecte
ora 16:00

05/06/2023
Analiză formală proiecte
Verificare comisie tehnică
05.06.2023 - 08.06.2023
09/06/2023
Jurizare proiecte
09.06.2023 - 12.06.2023
13/06/2023
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
22/06/2023
Publicarea Galeriei de proiecte pe Site-ul oficial al concursului
13.06.2023 - 22.06.2023
23/06/2023
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP