1
Ce este și cum se obține
2
Norme metodologice de acordare a DDS (2018)
3
Interviu acordare DDS
4
Calendar 2022 sesiuni interviu de acordare DDS
5
Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură
4
Calendar 2022 sesiuni interviu de acordare DDS

Calendar 2022 sesiuni interviu de acordare DDS

Sesiunea III – ONLINE

Vă informăm că începând din 25 iulie 2022 și până la data de 25 august 2022 inclusiv, se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură. Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019 (pe care o anexăm împreună cu instrucțiunile aferente). Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 19 septembrie – 7 octombrie 2022. 

În vederea participării la interviul online pentru dobândirea dreptului de semnătură, rugăm candidații să parcurgă cu atenție documentul atașat, denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară interviul online.

Astfel, subliniem faptul că participarea la interviu este condiționată de încărcarea, cu cel puțin 7 zile înainte de interviu, în spațiul de stocare din cloud, pe care OAR îl va pune în timp util la dispoziția fiecărui candidat, a următoarelor documente:

  1. declarația pe propria răspundere a candidatului  privind obligația respectării caracterului confidențial al interviului;
  2. declarația de consimțământ a îndrumătorului (pentru proiectele care urmează a fi prezentate în interviu);
  3. piesele scrise și desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului, în format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului; piesele nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, elemente suplinite de existența declarației de consimțământ a acestuia;
  4. prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține interviul (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezentând  o sinteză a pieselor încărcate în spațiul de stocare în cloud); aceasta prezentare grafică trebuie să  urmărească exemplificarea Misiunilor Arhitectului, în ordinea în care acestea sunt expuse în Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură (anexate), aprobate în CN prin Hot. 1274 din 11.06.2018.

Rugăm participanții la sesiune să își pregătească încă de pe acum materialele care le vor fi necesare la interviu, astfel încât, în momentul primirii linkurilor de încărcare în Google drive, să acționeze cu eficacitate. Cu 7 zile înainte de interviu încărcarea nu mai este posibilă. 

Menționăm că nu se mai trimit niciun fel de documente în formă fizică la sediul OAR (cum ar fi de exemplu, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților și de consimțământ ale îndrumătorilor, care se vor încărca, de asemenea, in cloud).

19 aprilie 2022

Sesiunea II – ONLINE

În perioada 19 aprilie – 13 mai 2022 se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură. Înscrierile vor fi făcute prin intermediul SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019.

Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 6-24 iunie 2022.

În vederea participării la interviul online pentru dobândirea dreptului de semnătură, îi rugăm pe candidați să parcurgă documentul denumit „Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS”, disponibil în lista de documente de mai josAcesta li se adreseaza în mod direct și reglementează modul în care se desfășoară sesiunile online.

17 ianuarie 2022

Sesiunea I – ONLINE

În perioada 17 ianuarie 2022 – 15 februarie 2022 se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură. Înscrierile vor fi făcute prin intermediul SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr 183/01.02.2019.

Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 15 – 31 martie 2022.

În vederea participării la interviul online pentru dobândirea dreptului de semnătură, îi rugăm pe candidați să parcurgă documentul denumit „Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS”, disponibil în lista de documente de mai josAcesta li se adreseaza în mod direct și reglementează modul în care se desfășoară sesiunile online.

Condiții de participare la interviul ONLINE

Încărcarea în spațiul de stocare tip cloud, pus la dispoziție de către OAR fiecărui candidat în timp util, a documentelor enumerate în documentul menționat mai sus, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu:

  1. Declarația candidatului pe propria răspundere privind obligația respectării caracterului confidențial al interviului;;
  2. Declarația de consimțământ a îndrumătorului (doar pentru proiectele pe care urmează să le prezinte în interviu);
  3. Piesele individuale desenate și cele scrise relevante, aferente proiectelor realizate în timpul stagiului (nu sunt necesare semnătura și ștampila îndrumătorului, cele doua fiind înlocuite prin declarația acestuia de consimțământ). Materialele trebuie transmise în format pdf și organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului;
  4. Prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține discursul în fața membrilor comisiei (format pdf, A3, landscape, cu număr de pagini la alegere). Această prezentare grafică este o sinteză a pieselor individuale desenate, urmărește exemplificarea Misiunilor Arhitectului în ordinea în care acestea sunt expuse în Normele Metodologice de acordare a dreptului de semnătură, și constituie fundamentul discursului candidatului.

Rugăm participanții la sesiune să își pregătească încă de pe acum materialele care le vor fi necesare la interviu, astfel încât, în momentul primirii linkurilor de încărcare în Google drive, să acționeze cu eficacitate. Cu 7 zile înainte de interviu încărcarea nu mai este posibilă. 

Menționăm că din motive de siguranță sanitară, nu mai este necesară trimiterea în format fizic la sediul OAR a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților și de consimțământ ale îndrumătorilor.

Documente care reglementează procesul de dobândire a dreptului de semnătură

Bibliografie

Le dorim succes candidaților și le stăm la dispoziție dacă au întrebări referitoarele la conținutul documentelor menționate mai sus, pe care le pot adresa prin e-mail la una dintre cele două adrese: office@oar.archi, aura.oancea@oar.archi, alina.catrina@oar.archi.

Urmează
5 Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură