1
Ce este și cum se obține
2
Norme metodologice de acordare a DDS (2018)
3
Interviu acordare DDS
4
Calendar 2022 sesiuni interviu de acordare DDS
5
Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură
5
Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură

Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură

Recunoaștere calificări internaționale și echivalare sau dobândire drept de semnătură

Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea română impune obținerea autorizației de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură.

Arhitecții dobândesc drept de semnătură acordat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în condițiile legii, dacă au exerciţiul deplin al drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de experienţă profesională practică, prevăzute de Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, consolidată. Obţinerea dreptului de semnătură de către arhitecți atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA), în condiţiile legii.

Înainte de dobândirea dreptului de semnătură, diploma eliberată în cadrul unei instituții de arhitectură din UE, SEE sau Confederația Elvețiană va fi recunoscută pe teritoriul României de  către Comisia Națională de Recunoaștere a Calificărilor (CNRC). În cazul în care diploma a fost obținută pe teritoriul unui stat terț, recunoașterea acesteia va fi făcută de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

De asemenea, Ordinul Arhitecților din România poate recunoaște automat titlul de calificare și dreptul de semnătură, în cazul arhitecților cetățeni ai statelor membre UE, SEE sau ai Confederației Elvețiene care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și art. 6 din Legea nr. 184/2001 și au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent. 

1. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elveția

1.1. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană, după efectuarea stagiului

1.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană, cu experiență profesională de min. 5 ani

2. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni ai statelor membre UE, SEE și cetățeni ai Confederației Elvețiene

2.1. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții cetățeni ai statelor membre UE, SEE și cetățeni ai Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 din Legea nr. 184/2001 și au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent

2.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 și nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state

2.3. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene cu dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României

2.4. Aplicarea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii calificărilor profesionale 

2.5 Procedură de recunoaștere a calificării din statele membre ale UE/SEE și Confederația Elvețiană

3. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români

3.1. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, după efectuarea stagiului 

3.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani 

3.3. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, non-membri OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani

3.4. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, după efectuarea stagiului  

3.5. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani 

3.6. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, non-membri OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani  

NOTĂ: Toate dosarele pentru dobândirea dreptului de semnătură trebuie să conțină Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal completat de solicitant.

Taxe OAR

Acestea sunt taxele OAR la zi

Iată tabelul centralizator cu toate taxele și cotizațiile membrilor OAR.