1
Ce este și cum se obține
2
Norme metodologice de acordare a DDS (2018)
3
Interviu acordare DDS
4
Calendar 2024 sesiuni interviu de acordare DDS
5
Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură
1
Ce este și cum se obține

Ce este și cum se obține

Dreptul de semnătură implică responsabilitate și răspundere profesională față de mediul construit, față de autoritățile publice, față de client și societate.

Un arhitect cu drept de semnătură își asumă independența  în luarea deciziilor cu caracter profesional, aderă la codul deontologic și la normele de conduită profesională, la valori culturale, arhitecturale și sociale vizate de către o practică independentă în vederea conservării și promovării acelor valori, are capacitatea de a avea o perspectivă critică și de a adopta o atitudine activă spre îmbunătățirea calității mediului construit.

Dreptul de semnătură este acordat de către Ordinul Arhitecților din România, în urma evaluării în cadrul unui interviu a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale. Această evaluare este făcută de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură.

Odată obținut, dreptul de semnătură generează un complex de drepturi și obligații conexe.

Drepturile arhitectului cu drept de semnătură

  • Poate elabora proiecte de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obținerea autorizației de construire.
  • Verificarea în timpul execuției lucrării conformitatea acesteia cu autorizația emisă, chiar dacă asistența tehnică nu i-a fost încredințată.
  • Beneficiază de un onorariu just pentru serviciile prestate, corespunzător valorii, timpului necesar și responsabilității asumate, negociat în mod liber cu clientul.
  • Poate dobândi calitatea de proiectant general și poate angaja salariați.

Obligațiile arhitectului cu drept de semnătură

  • Cunoașterea și respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect.
  • Respectarea Codului deontologic al profesiei și a Regulamentului Ordinului Arhitecților din România.
  • Informarea clientului cu privire la obligația de a deține și de a respecta avizele, acordurile și autorizațiile necesare, prevăzute de lege.
  • Perfecționarea calificării profesionale.
  • Asumarea întregii responsabilități profesionale față de client și autorități.
  • Servirea intereselor clientului în acord cu interesul public și cu exigențele profesionale. 
Urmează
2 Norme metodologice de acordare a DDS (2018)