2011 Parcaj Universitate – amenajarea spațiului suprateran, București

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Concursul este prilejuit de demararea în anul 2010 a șantierului pentru realizarea unui parcaj subteran în spațiul Pieței Universității. Lucrările de excavații pentru parcajul subteran au constituit și punctul de pornire a cercetării arheologice, această zonă fiind cuprinsă în centrul istoric al Bucureștiului.

Întrucât proiectul acestui parcaj subteran a fost întocmit cu derogări de la prevederile Planului de Urbanism Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2010, Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România a solicitat autorităților:

  • blocarea lucrărilor deoarece relațiile cu spațiul suprateran pe care le-au impus soluțiile tehnice ale subsolului erau nefirești și puteau afecta ansamblul urban al pieței
  • organizarea unui concurs internațional de arhitectură care să confere soluții contemporane de punere în valoare a pieței și transformării ei într-o arie pietonală de care Bucureștiul duce lipsă.

Piața Universității face parte dintr-un ansamblu reprezentativ de piețe și spații publice urbane situat la intersecția celor două axe majore de circulație care străbat Bucureștiul: axa nord-sud (Bd. Bălcescu – Bd. Brătianu) și axa vest-est (Bd. Regina Elisabeta – Bd. Carol). Spațiu cu caracter iconic, Piața Universității este unul dintre puținele locuri publice de mare calitate din București. El este rezultatul contribuției atente, desfășurate de-a lungul a mai multor decenii, a unora dintre cei mai cunoscuți arhitecți, sculptori și peisagiști din țară și străinătate.

Concursul de soluții este inițiat și organizat de către Primăria Municipiului București în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Filiala București a OAR, ca o procedură de achiziție publică, urmată de negociere fără publicarea unui anunț de participare cu câștigătorul desemnat de juriu, care conduce la atribuirea contractului de servicii de proiectare. Concursul este organizat într-o singură fază, în limba română și limba engleză și este deschis arhitecților din România, țările membre ale Uniunii Europene și Confederația Elvețiană.

Din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului București pune la dispoziție fondul total de premii de 200.000 lei și finanțarea serviciilor de proiectare de maxim 500.000 lei (incl. TVA). Coorganizatorul, Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Filiala București a OAR, asigură organizarea concursului cu fonduri acordate de Uniunea Arhitecților din România și de sponsorul unic al concursului, compania Wienerberger Romania.

Acest site este pagina oficială a concursului, în versiuni română și engleză și va include toate informațiile necesare concurenților și documentația de concurs.

Juriu
Membrii titulari
Vezi CV
Dr. arh. Luis F. P. Conceição
Portugalia
Vezi CV
Arh. Luigi Snozzi
Elveția
Vezi CV
Arh. Angelo Rovența
Austria
Vezi CV
Dr. arh. Zeno Bogdănescu
reprezentant al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București
Vezi CV
Dr. arh. Nicolae Lascu
reprezentant al Filialei Teritoriale București a OAR
Vezi CV
Arh. Eugen Pănescu
reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România
Vezi CV
Arh. Gheorghe Pătrașcu
reprezentant al Municipiul București
Membri supleanți
Vezi CV
Arh. Diana Olteanu
Vezi CV
Arh. Nemeș Karoly
Calendar
19/08/2011
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
09/09/2011
Data limită primire întrebări Runda 1
19/09/2011
Data limită răspuns întrebări Runda 1
26/09/2011
Data limită primire întrebări Runda 2
07/10/2011
Data limită răspuns întrebări Runda 2
26/10/2011
Data limită Predare proiecte
ora 11:00
26/10/2011
Analiză preliminară proiecte
Verificare comisie tehnică)
03/11/2011
Jurizare proiecte
31.10.2011 - 3.11.2011
07/11/2011
Anunțarea rezultatelor
17/11/2011
Data limită depunere contestații
30/11/2011
Expoziție publică
07.11.2011 - 30.11.2011